DỰ ÁN NỔI BẬT

TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Giá : 750 Triệu
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 1,25 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 710 Triệu
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 900 Triệu
Diện tích: 125 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 850 Triệu
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 7 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 550 Triệu
Diện tích: 85 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 700 Triệu
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 6,9 Triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 650 Triệu
Diện tích: 100 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 1,150 Triệu
Diện tích: 100 m2
Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 875 Triệu
Diện tích: 125 m2
Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 550 Triệu
Diện tích: 100 m2
Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 580 Triệu
Diện tích: 110 m2
Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 20/05/2019
Giá : 550 Triệu
Diện tích: 100 m2
Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 20/05/2019