Nhà đất cần bán tại xã/phường An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường An Phú Tây - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 500000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
08/03/2019
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 97 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
30/11/2018
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
30/11/2018
Giá: 250 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Trí - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/10/2018
Giá: 150000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - An Phú Tây - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
20/10/2018