Nhà đất cần bán tại xã/phường Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Mai Bá Hương - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Cửu Phú - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
27/09/2019
Giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Cửu Phú - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 2.8 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
25/09/2019
Giá: 2.4 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
24/09/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/09/2019
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
18/09/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
17/09/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
17/09/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
14/09/2019