Nhà đất cần bán tại xã/phường Phạm Văn Hai - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 900000 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 680000000 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/08/2019
Giá: 900000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/08/2019
Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 105 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/08/2019
Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/08/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/08/2019
Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/08/2019
Giá: 900000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/08/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/08/2019
Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/08/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/08/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 130 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/08/2019
Giá: 6.5 Triệu/m2
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/08/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/08/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 09/08/2019