Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Dương Đình Cúc - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Trần Đại Nghĩa - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 3120000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22/01/2019
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2019
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
29/12/2018
Giá: 37000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
29/12/2018
Giá: 650000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bông Văn Dĩa - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
07/12/2018
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
26/10/2018
Giá: 38000000 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc lộ 1A - Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
26/10/2018