Nhà đất cần bán tại xã/phường Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 120 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 08/03/2019
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 60 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/01/2019
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/11/2018
Giá: 364000000 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/11/2018
Giá: 330000000 Triệu
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/11/2018
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/11/2018
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 03/11/2018
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 48 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 31/10/2018
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 70 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 30/10/2018
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/10/2018
Giá: 6000000 Tỷ
Diện tích: 56 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/10/2018
Giá: 1100000000 Triệu
Diện tích: 64 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 26/10/2018
Giá: 1450000000 Triệu
Diện tích: 44 m2
Vị trí: Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/10/2018