Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/08/2019
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/08/2019
Giá: 7 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/08/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/08/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 06/08/2019
Giá: 14 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/08/2019
Giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 178 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 02/08/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/03/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/03/2019
Giá: 1249000000 Triệu
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/03/2019
Giá: 300000000 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/01/2019
Giá: 580 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/01/2019
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 17/01/2019
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 44 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 25/12/2018