Nhà đất cần bán tại xã/phường Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 6.5 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 659 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đình Thôn - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 6-9 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Xơ - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 12,5 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 7.5 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 9,5 Triệu/m²
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 10 triệu Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 7,9 Triệu/m²
Diện tích: 162 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019