Nhà đất cần bán tại xã/phường Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/07/2019
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/03/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 578 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019
Giá: 470 Triệu
Diện tích: 106 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/03/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 21/03/2019
Giá: 960000 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/03/2019
Giá: 960 Triệu
Diện tích: 300 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/03/2019
Giá: 470 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/03/2019
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/03/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/03/2019
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 196 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 19/03/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/03/2019
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/03/2019