Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 1223 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Khiếu Năng Tĩnh - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
11/10/2019
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Bàu Giã - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
10/10/2019
Giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 33 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/09/2019
Giá: 6.5 Triệu/m²
Diện tích: 5 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
22/03/2019
Giá: 3250000000 Triệu
Diện tích: 2070 m²
Vị trí: Đường 702 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
05/01/2019
Giá: 2600000000 Triệu
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường 8 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
20/12/2018
Giá: 1200000000 Tỷ
Diện tích: 139 m²
Vị trí: Đường 22 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
20/11/2018