Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 600tr Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 7 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 760 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 350 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/10/2019
Giá: 13 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Hồ Văn Tắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 699 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đỗ Ngọc Du - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Điều - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/10/2019