Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/07/2019
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/07/2019
Giá: 2500000000 Tỷ
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/07/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 110 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 18/03/2019
Giá: 1.1 Triệu/m2
Diện tích: 16000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/03/2019
Giá: 680 Tỷ
Diện tích: 125 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 13/03/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/01/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 05/01/2019