Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 07/06/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 200 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 620 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 01/06/2019
Giá: 980 Triệu
Diện tích: 230 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 28/05/2019
Giá: 7 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/05/2019
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/05/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/05/2019
Giá: 3500000000 Triệu
Diện tích: 550 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/03/2019
Giá: 1,6 Tỷ
Diện tích: 210 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/03/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 11/03/2019
Giá: 570000000 Triệu
Diện tích: 90 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/01/2019
Giá: 560000000 Triệu
Diện tích: 85 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/01/2019