Nhà đất cần bán tại xã/phường Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 850 Triệu
Diện tích: 600 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 23/03/2019
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 22/03/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/03/2019
Giá: 1.6 Triệu/m2
Diện tích: 2000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 16/03/2019
Giá: 755 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 15/03/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/03/2019
Giá: 1.6 Triệu/m2
Diện tích: 500 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 14/03/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 1000 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 12/03/2019