Nhà đất cần bán

Giá: 580 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 20/06/2019
Giá: 1460 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1100 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 6 Triệu/m2
Diện tích: 251 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1100 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1tỷ350 Thỏa thuận
Diện tích: 104 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1ty250 Thỏa thuận
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1,6tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 140 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 6,5 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 6 Triệu/m2
Diện tích: 251 m2
Vị trí: Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 1,130 Tỷ
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/06/2019
Giá: 8 Triệu/m2
Diện tích: 115 m2
Vị trí: Củ Chi - Hồ Chí Minh
Ngày đăng : 24/06/2019