Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An

Giá: 900 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
12/10/2019
Giá: 2,4 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
19/09/2019
Giá: 995 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
31/08/2019
Giá: 800 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
09/07/2019
Giá: 800 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
09/07/2019
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đại lộ Trần Văn Giàu - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
11/06/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
25/03/2019
Giá: 1180000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
25/08/2018
Giá: 3200000000 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
22/06/2018
Giá: 1550000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
15/06/2018