Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An

Giá: 7,5 Triệu/m2
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : Hôm nay
Giá: 5 Triệu/m2
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 19/09/2019
Giá: 6 Triệu/m2
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 19/09/2019
Giá: 4 Triệu/m2
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 19/09/2019
Giá: 6.7 Triệu/m2
Diện tích: 250 m2
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 18/09/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 13/09/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m2
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 13/09/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 80 m2
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Thượng - Đức Hòa - Long An
Ngày đăng : 12/09/2019